2 / 8
2. Odciski stóp Maryi na Bardzkiej Górze
Kolejna historia związana z maryjnym sanktuarium, o tyle specyficzna, że nabożeństwo do Matki Bożej (na szczęście!) przetrwało w tym miejscu dłużej, niż same rzekome ślady Jej stóp, zatarte stopniowo przez odwiedzających licznie to miejsce pielgrzymów. Dziś „cudowną” rolę kamienia przejęła zlokalizowana w pobliżu góry Studzienka Maryi, z której woda posiadać ma uzdrawiające właściwości (szczególnie w chorobach związanych ze wzrokiem). Samo Bardo Śląskie szczyci się zaś tytułem Miasta Cudów i festiwalem szopkarskim.
+

© Fot. Radoslaw Chuchra | www.bardo.pl