6 / 8
6. Czarcia Łapa w Lublinie
Kolejny szeroko znany przypadek „diabelskiego śladu”, tym razem odbitego na dawnym stole sądowym lubelskiego Trybunału Koronnego (dziś w zasobach muzeum na miejscowym zamku). Jak podają kroniki, odcisk należeć ma do jednego z diabłów wydających powtórny wyrok w sprawie wdowy poszkodowanej wcześniej przez skorumpowanych sędziów wspomnianego urzędu. Z legendą tą powiązany jest również jeden z wiszących do dziś w lubelskiej archikatedrze krzyży, z Chrystusem odwracającym w charakterystyczny sposób twarz (wcześniej wisiał on w rzeczonym Trybunale; Jezus rzekomo odwrócił swe oblicze, gdy zobaczył, że czarty wydały uczciwszy wyrok niż ludzie). Motyw Czarciej Łapy pojawia się dziś często na lubelskich suwenirach, a także na instalacjach artystycznych i pomnikach w mieście.
+

© Fot. Merete25 | CC BY-SA 4.0 | https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:St_z_Czarci_ap.jpg