7 / 8
7. Boża Stopka i Diabelski Kamień w Puszczy Darżlubskiej
Obiekty o tyle ciekawe, że występujące w parze, gdzie jeden z odcisków należeć ma do anioła (który ponoć zaprowadził w tym miejscu pokój między dwoma zwaśnionymi braćmi), zaś drugi do diabła (który – cóż za nowość! – zniszczyć chciał lokalny kościół). Według innego z podań wspomniane głazy (jak i wiele innych głazów narzutowych w północnej i północno-zachodniej Polsce, z tychowskim włącznie) są pozostałością po walkach toczonych przez żyjących na tych terenach olbrzymów.
+

Autorstwa © Paweł Marynowski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12866576