8 / 8
8. Głaz Krzywoustego w Chrząszczewie
Skoro już przy olbrzymach jesteśmy. W zachodniopomorskim Chrząszczewie jeden z nich stoczyć miał walkę z diabłem, przez którego został oszukany. Gigantyczny fragment skały posłużył mu do przygwożdżenia wiarołomnego czarta do ziemi. Zgodnie z tą legendą chrząszczewski kamień nie może zostać przesunięty, gdyż doprowadzi to do ponownego uwolnienia piekielnej siły. Sama nazwa głazu pochodzi zaś rzecz jasna od króla Bolesława Krzywoustego, który stojąc na nim, przyjmować miał defiladę swej floty. Od obiektu tego nazwę swą wziąć również miało pobliskie miasteczko Kamień Pomorski.
+

© Autorstwa Ratomir Wilkowski, www.RKP.org.pl - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16130008