2 / 8
Katedra w Eczmiadzynie, Armenia
To najstarszy kościół w Armenii. Wzniesiony został w roku 303 na polecenie Grzegorza Oświeciciela, a jego nazwa Eczmiadzyn oznacza Zstąpienie Jednorodzonego. Na skutek politycznych wstrząsów katedra doznała poważnych uszkodzeń. Odbudowano ją w V w. w obecnej formie, która odzwierciedla krzyż. Dzwonnica dobudowana została w XVII w. Świątynia jest klasycznym przykładem architektury ormiańskiej, którą wyróżniają harmonijne proporcje i prostota fasad. W roku 2000 wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
+

© Nina-Stössinger-CC