3 / 8
Kościół świętego Jerzego, Saloniki, Grecja, 306 r.
Kościół ten, nazywany również Rotundą świętego Jerzego, jest jednym z najstarszych w Salonikach. Pierwotnie była to świątynia pogańska (stąd jej kształt). Jej charakter i przeznaczenie zmieniało się wielokrotnie: w XV w. kościół podniesiono do godności katedry, a w XVI w. przekształcono w meczet (minaret widoczny jest po dziś dzień). Dopiero na początku XX w. budowlę ponownie zamieniono w kościół. Słynne jest również jego wnętrze: możemy podziwiać kopułę, którą pokrywa mozaika przedstawiająca powtórne przyjście Chrystusa.
+

© Andrzej-Wójtowicz CC