4 / 8
Bazylika świętych Kosmy i Damiana, Rzym, 309 r.
Bazylika znajduje się w Rzymie, w samym centrum Forum Wespazjana. Powstała na ruinach świątyni Romulusa wzniesionej w IV w. przez cesarza Makscencjusza. W VI w. część świątyni została przekazana papieżowi Feliksowi IV, który przekształcił ją w bazylikę i poświęcił świętym Kosmie i Damianowi. W XVI i XVII w. w świątyni wprowadzono pewne modyfikacje – po dziś dzień jednak możemy podziwiać zdobiące ją mozaiki bizantyjskie z VI w.
+

© Elliott-Brown-CC