5 / 8
Cerkiew Mądrości Bożej, Sofia,Bułgaria, 313 r.
Cerkiew Mądrości Bożej, od której wzięło nazwę miasto (gr. sofia oznacza właśnie mądrość) zadziwia dziś swoją oryginalną architekturą: świątynia w całości wykonana jest z cegieł. To najstarsza prawosławna bazylika. Powstała na początku IV w., a w kolejnych latach była niejednokrotnie przebudowywana. Cesarz Justynian, który w VI w. zainicjował powstanie wielu dzieł architektury, poświęcił bazylikę Hagia Sophia, czyli Mądrości Bożej.
+