6 / 8
Bazylika Matki Bożej z Katapoliani, Grecja, 326 r.
Kościół Stu Drzwi zbudowany został na ruinach starożytnej świątyni greckiej w IV w., za panowania cesarza Konstantyna. Zgodnie z życzeniem Eleny – matki cesarza poświęcony został Matce Bożej. W VI w. z polecenia cesarza Justyniana kościół zwieńczony został kopułą istniejącą po dziś dzień. Warto zwrócić uwagę na baptysterium z marmurową fontanną i mozaikami.
+