2 / 9
Tiglat Pileser
Dawny król Asyrii - pojawia się w Pierwszej Księdze Kronik (1 Krn 5, 6-20) - znakomicie wymuszał pieniądze od władców sąsiednich krajów, które podbijał i niszczył. Na znak wdzięczności nowemu królowi musieli oni składać daninę 10 tysięcy talentów w srebrze.  
+

© Max Bukovski / Shutterstock