4 / 9
Meribbaal lub Mefiboszet
Jako sześciolatek stracił wszystko, gdy jego ojciec Jonatan i dziadek Saul, król Izraela, zginęli w bitwie. On sam ocalał, choć został kaleką. Mieszkał w Lo Debar, ale jego przybrany wuj Dawid przysiągł jego bratu, że go odnajdzie, jak mówi Druga Księga Samuela w rozdziale 9.
+

© Miti74 | Shutterstock