5 / 9
Nabuchodonozor
Największy z królów babilońskiego imperium. To na jego polecenie powstały wiszące ogrody Babilonu. Pojawia się w 4. rozdziale Księgi Daniela. Po zburzeniu Jerozolimy ma szereg okropnych przygód, wreszcie jednak oddaje się Bogu.
+

© the24studio | Shutterstock