7 / 9
Merodak-Baladan
Z tym imieniem babilońskiego króla wiąże się piękna opowieść. Kiedy zmarł jego ojciec, Baladan, Merodak dodał jego imię do własnego, jak wspomina Izajasz (Iz 39,1).
+

© Karen Grigoryan | Shutterstock