8 / 9
Kedorlaomer
Imię króla Elamu nie brzmi szczególnie dobrze. Po bitwie z Kananejczykami Kedorlaomer uprowadził syna Lota, co wymagało kolejnej misji ratunkowej, jak opisuje to 14. rozdział Księgi Rodzaju.
+

© Ana Blazic Pavlovic | Shutterstock