2 / 9
Białystok – kościół św. Rocha
Radykalnie zmieniamy kierunek podróży i przenosimy się do stolicy Podlasia. Kościół św. Rocha w  Białymstoku został zbudowany w czasach międzywojennych. Niedawno papież Franciszek podniósł go do rangi bazyliki mniejszej. Również od całkiem niedawna dostępna jest dla zwiedzających wieża świątyni. Możemy z niej podziwiać architekturę miasta, którą tworzą nie tylko kościoły rzymskokatolickie, ale również cerkwie prawosławne. Smukła wieża o nieco „minaretowej” bryle ma z założenia przypominać o historii Kresów i katedrę w Kamieńcu Podolskim. Żelbetowa wieża, jak cały kościół, zbudowana w stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym, liczy 78 m. Wieńczy ją 3-metrowa figura Matki Bożej, pod którą znajdują się półksiężyc (zgodnie z symboliką maryjną w 12 rozdziale Apokalipsy św. Jana Apostoła) i korona piastowska, wykonana według wzoru korony króla Kazimierza Wielkiego. Taras widokowy nie znajduje się na samej górze, ale pod koroną. Prowadzi do niego blisko 100 schodów – 60 drewnianych i 40 stalowych.
+

© Piotr Mecik/East News