3 / 9
Kołobrzeg – bazylika konkatedralna Wniebowzięcia NMP
Kołobrzeg przeżywa zazwyczaj letnie oblężenie turystów jako jeden z najpopularniejszych kurortów nadmorskich. Mieści się tam jedna z najstarszych świątyń w Polsce – obecnie konkatedra diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, nazywana też kościołem Mariackim. Ma bardzo burzliwą historię. Zbudowano ją w stylu gotyckim w XIV wieku, a w czasie reformacji przeszła w ręce luterańskie. Została znacznie zniszczona podczas działań wojennych w 1945 roku. Po wojnie chciano ją pierwotnie całkowicie rozebrać. Odbudowana, w pełni wróciła do Kościoła katolickiego w latach 70. XX w. Sama katedra jest oczywiście również warta obejrzenia, ale dziś zapraszamy do wieży widokowej, udostępnionej zwiedzającym w 2013 roku. Można na nią wjechać windą lub pokonać ponad 200 schodów. Zobaczymy z niej piękny widok na Kołobrzeg i Bałtyk, a wewnątrz – dwa hełmy wieżowe z trzema dzwonami oraz poddasze nad sklepieniem katedry.
+

© Marek BAZAK/East News