4 / 9
Przywiązuj wagę do manier
Czasami rodzice są tak zajęci, że nie zwracają uwagi na niewłaściwe zachowanie lub maniery. Pora posiłku to doskonała okazja, aby wzmocnić umiejętności życiowe i piękne maniery – zwłaszcza używanie słowa „dziękuję”. Dawaj przykład, kiedy jesteś poza domem, poświęcając czas na dziękowanie ludziom, którzy otwierają drzwi lub robią ci miejsce na chodniku, kiedy przechodzisz obok.
+

© Monkey Business Images | Shutterstock