3 / 8
Ulica Jezuicka
Ulica i Wieża Trynitarska w tle posłużyły za scenerię filmu „Wiosna 1941”. To historia żydowskiego małżeństwa, które wraz z dziećmi ukrywa się w gospodarstwie polskiej wdowy. Lublin zagrał tu miasto z kresów wschodnich. Wieża, choć z innej perspektywy, widoczna jest także w pilocie serialu „Drogi wolności”, nakręconym na 100-lecie odzyskania niepodległości. Jej nazwa pochodzi od zakonu oo. trynitarzy, którzy przebywali nieopodal, w pojezuickich zabudowaniach klasztornych. Obecnie siedziba Muzeum Archidiecezjalnego.
+

© Ulica Jezuicka i Wieża Trynitarska zagrały m.in. w produkcji „Drogi Wolności”, fot. Łukasz Borkowski