5 / 11
Saletyńskie Spotkania Młodych "Face2Face" (4-7 lipca 2022, Dębowiec)
Organizatorzy 35. Saletyńskiego Spotkania Młodych wiedzą, jak bardzo potrzebujemy spotkań na żywo. Jasno mówi to tytuł tegorocznego festiwalu: "Face2Face". Warto wspólnie wyszaleć się także na koncertach Muodych Kotów oraz Fisheclectic. Polecamy! Szczegóły tu: https://spotkania.saletyni.pl/35-ssm-2022/
+

© fot. profil Saletyńskie Spotkania Młodych | Facebook