9 / 11
Franciszkańkie Spotkanie Młodych (24-30 lipca 2022, Kalwaria Pacławska)

© fot. Franciszkańskie Spotkanie Młodych / Facebook