11 / 12
22 kwietnia 1984: zamknięcie Drzwi Świętych w Watykanie na zakończenie Jubileuszu Odkupienia.
+

© Adam Bujak, Publishing House Bialy Kruk, All rights reserved