5 / 12
Czerwiec 1980: w Castel Gandofo z polskimi harcerzami.
+

© Adam Bujak, Publishing House Bialy Kruk, All rights reserved