8 / 12
Czerwiec 1983: podczas pielgrzymki do Polski.
+

© Adam Bujak, Publishing House Bialy Kruk, All rights reserved