6 / 10
Pomoc najbardziej potrzebującym
Wrażliwe na różne nieszczęścia dziecko często doświadcza bezsilności. Warto zachęcić je, aby na miarę swoich możliwości okazało miłosierdzie potrzebującym. Może, na przykład, przygotować ciasto dla kogoś żebrzącego, odwiedzić chorego, pomóc starszej osobie w domowych zajęciach: sprzątaniu, redagowaniu listu czy porządkach w ogrodzie…
+

© Anne Richard - Shutterstock