10 / 10
Pamiątka po wizycie papieża w Gnieźnie.
+

© ipn.gov.pl | archiwum prywatne ks.Jana Kasprowicza i prof. Elżbiety Wojcieszyk