2 / 10
Plan uroczystości z udziałem papieża na lotnisku Gębarzewo.
+

© IPN BU 0811/14