3 / 10
Okładka encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
+

© Archiwum IPN w Lublinie | IPN Lu 0426/170