4 / 10
Karta uczestnictwa we mszy świętej na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
+

© Archiwum IPN w Lublinie | IPN Lu 0426/170