5 / 10
Plan sytuacyjny Placu Krasińskich podczas wizyty papieża w Warszawie.
+

© IPN BU 0811/14