7 / 10
Rejonizacja diecezji wg. miejsc pobytu papieża Jana Pawła II.
+

© IPN BU 0811/14