8 / 10
Ulotka propagująca kampanię trzeźwości w związku z przyjazdem papieża.
+

© IPN w Lublinie | IPN Lu 0426/148