9 / 10
Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z zapytaniem o liczbę osób z danej parafii wybierających się na spotkanie z papieżem na Jasnej Górze.
+

© IPN Lu 0426/148