1 / 12
Członkowie duszpasterstwa akademickiego przed kolegiatą św. Anny w Krakowie – tuż po zakończeniu roku akademickiego 2021/22

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie