10 / 12
Święto Akademickiej Służby Liturgicznej Ołtarza – lektorzy przed obrazem św. Anny w Krakowie (marzec 2022 r.)

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie