11 / 12
Liderzy – plakat w „Kanie”

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie