3 / 12
Uroczysta kolacja po niedzielnej Mszy św. w sali akademickiej

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie