7 / 12
Roraty w górach organizowane w DA św. Anny (grudzień 2021 r.)

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie