9 / 12
Wakacyjny wyjazd do Hiszpanii – śladami świętych (wrzesień 2022 r.)

© fot. archiwum DA św. Anny w Krakowie