6 / 12
Krużganki dawnego klasztoru cystersów

© Albin Marciniak/East News