1 / 9
Anna Milewska
Aktorka i poetka skończyła w tym roku 90 lat. Przemyśleniami na temat przemijania podzieliła się przed laty z Michałem Góralem, operatorem filmowym, z którym współpracowała na planie serialu Złotopolscy: „Każdy z nas po cichu myśli sobie, że to właśnie od niego zaczyna się nieśmiertelność, mimo że chodzimy na pogrzeby, czytamy nekrologi. Takie myślenie to też jest nasz kod człowieczy. Jeżdżę do pewnego klasztoru pokamedulskiego, gdzie przed bramą wjazdową, na bruku, widać napis Memento mori. Mnisi pozdrawiali się słowami Pamiętaj, że umrzesz, więc widać do tej świadomości można się przyzwyczaić”.
+

© Tomasz Urbanek/East News