1 / 7
Dominik Savio – Domagaj się codziennej dobroci
Dominik to nie tylko imię założyciela zakonu dominikanów. Nosił je także włoski święty, który zmarł w wieku 14 lat na chorobę płuc. Dominik przez całe swoje życie wykazywał się ogromną pobożnością i wiarą oraz zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest pomaganie innym w drobny sposób. Jest doskonałym przykładem dla wszystkich, że służba Bogu nawet w codziennych zadaniach może prowadzić do świętości.
+

© Public Domain