4 / 7
Franciszek – Módl się za grzechy świata
Franciszek Marto, mieszkaniec portugalskiej wsi, w bardzo młodym wieku był świadkiem objawień maryjnych. Mimo że był analfabetą, wraz z siostrą i kuzynką potrafił przekonać władze o prawdziwości swoich widzeń. Lubił modlić się w samotności i poświęcał swoje modlitwy ratowaniu grzeszników. Zmarł na grypę w wieku 10 lat.
+

© Public Domain