5 / 7
Józef – Walcz o swoją wiarę
Święty Józef (José) Sánchez del Rio, zamordowany w wieku 14 lat, jest uosobieniem odwagi. Jako nosiciel sztandaru rebelii został schwytany przez meksykańskie siły rządowe. Kiedy odmówił wyrzeczenia się swojej wiary, odcięto mu podeszwy stóp i zmuszono go do przejścia przez miasto na swoją egzekucję. Śpiewał i modlił się za swoich wrogów, odmawiając poddania się.
+

© Public Domain