6 / 7
Piotr – Szanuj swoją rodzinę
Błogosławiony Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati uosabiał wszystko to, co wyjątkowe w młodym człowieku. Był wesoły, wysportowany, oddany Bogu i swojej rodzinie. Wszystko, co posiadał, rozdawał ubogim. Porzucił życiową szansę bogactwa i władzy, aby służyć innym. Był pracowity i nigdy się nie skarżył. Udało mi się nawet ukryć przed rodziną ciężar swojej choroby, poliomyelitis, która zabiła go w wieku 24 lat.
+

© Public Domain