1 / 9
Perpetua – wiedz, że Bóg jest przy tobie
Ta męczennica z III w. była matką karmiącą, gdy jako 22-latka stanęła w obliczu śmierci na arenie. Przezornie udokumentowała swoje uwięzienie i uczucia związane z nadchodzącą egzekucją, które dziś znane są jako Pasja świętych Perpetui i Felicyty. Najpierw zaatakowana przez dzikie zwierzę, została dobita mieczem.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | CC BY-NC-ND 2.0