5 / 9
Akwilina – bądź nieustraszona w wierze
Ta pochodząca z III w. męczennica o bardzo nietypowym imieniu miała zaledwie 12 lat, gdy oddała życie za Chrystusa. Pojmana podczas prześladowań Dioklecjana, odmówiła wyrzeczenia się wiary i w rezultacie straciła głowę.
+

© Public Domain