7 / 9
Agnieszka – przyjąć pobożne życie
Podobnie jak Łucja, Agnieszka zginęła za wiarę w wieku 12 lat, w bardzo podobnych okolicznościach. Ona również odpierała niechciane zaloty i była zdeterminowana, by żyć w całkowitym oddaniu Bogu. Kiedy żołnierze próbowali spalić ją na stosie, okazało się to niemożliwe i ostatecznie została ścięta lub ugodzona nożem w gardło.
+

© Public Domain