6 / 12
Główny korytarz domu.
+

© fot. Agnieszka Bugała