7 / 12
Grób bł. Aleksandriny w kościele w Balazar.
+

© fot. Agnieszka Bugała