9 / 12
Kościół parafialny w Balazar.
+

© fot. Agnieszka Bugała